El Delf Scolaire

Harmonitzats amb el Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües des de l’1 de setembre de 2005.

A partir de l’1 de setembre del 2005 es proposa una versió del DELF destinada a un públic adolescent escolaritzat en un establiment escolar públic.
3 diplomes independents
Cada diploma correspon a un dels  nivells del Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües. Per a cada nivell una sèrie de proves avaluen les quatre competències de comunicació: comprensió i producció escrites i orals.
Particularitats
El diploma que s’obté és el Diploma d’Estudis en Llengua Francesa. La menció DELF scolaire no hi apareix.
L’estructura dels exàmens és la mateixa que la del DELF en la seva versió “Tots els públics”, només els temes i els suports difereixen i s’adapten als públics escolars.
Condicions generals
La introducció del DELF scolaire està sotmesa a la signatura d’un conveni entre les autoritats educatives locals i l’Ambaixada de França. El DELF scolaire és accessible a qualsevol jove de nacionalitat estrangera, escolaritzat en un establiment habilitat dins dal marc del conveni.
Le sessions s’organitzen cada any en els establiments escolars amb l’aval del CIEP.
Les inscripcions es fan directament en els centres escolars.
Els preus els estableix el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de l’Ambaixada de França en relació amb les autoritats educatives locals