Els diplomes DELF i DALF

El Ministeri Francès de l’Educació Nacional i de l’Ensenyament Superior proposen una àmplia gama de certificacions en francès llengua estrangera (diplomes i tests) per validar les competències en francès, des dels primers aprenentatges fins als nivells més avançats. L’oferta està adaptada a tots els públics i edats. Està harmonitzada sobre l’escala dels sis nivells del Marc Europeu Comú de Referència per les llengües. Els diplomes (DELF i DALF) són independents i ratifiquen el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una durada limitada. Estan validats per un equip d’experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació.
Es poden realitzar en més de 1000 centres d’examen repartits en 164 països.

DELF – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa
 • DELF tout public – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa
  Públic: tots els publics.
 • DELF Prim – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa
  Públic: nens (entre 8 i 12 anys) escolaritzats a nivell de l’escola primària.
 • DELF junior – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa
  Públic: Adolescents escolaritzats a l’ensenyament secundari.
 • DELF scolaire – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa
  Públic: adolescents escolaritzats a l’ensenyament escolar.
 • DELF Pro – Diploma d’Estudis en Llengua Francesa “opció professional”
  Públic: persones que tinguin com a objectiu una inserció o una promoció professional a França o a l’entorn francòfon.
DALF – Diploma Aprofundit en Llengua Francesa
Públic: Adults en situació universitària o professional